Jak przygotować się do lekcji?

Jak przygotować się do lekcji z zastosowaniem
tablicy interaktywnej?

Przygotowując lekcję z wykorzystaniem interaktywnej tablicy, pracujemy właściwie bardzo podobnie jak wówczas, gdy przygotowujemy lekcję z wykorzystaniem prezentacji np. w programie PowerPoint. Wszystkie materiały przygotowujemy wcześniej, najczęściej w domu, na komputerze z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. I tak, w przypadku prezentacji PowerPoint – jest to Microsoft PowerPoint, w przypadku tablicy interaktywnej jest to oprogramowanie dostarczone przez sprzedawcę tablicy, inne dla każdego rodzaju tablicy. Prawie wszystkie narzędzia programów działają bez podłączonej tablicy. I dlatego można przygotować się w domu.
Przygotowana prezentacja w programie PowerPoint, stanowi często tylko jakiś fragment lekcji. Gdy używamy tablice interaktywną, zazwyczaj tworzymy plik obejmujący kolejne etapy całej lekcji. Przy okazji powoduje to, że zajęcia są bardziej przemyślane, a lekcja przebiega sprawniej.
Różnicą jest również to, że prezentację opracowujemy „do końca” – na ogół od razu umieszczamy w niej wszystkie treści, które mają być przekazane, czy zilustrowane. W rezultacie, wykorzystanie multimedialnej prezentacji staje się tylko uatrakcyjnieniem metody podającej, jaką jest WYKŁAD. Tymczasem tablica interaktywna daje uczniom możliwość twórczego przekształcania przygotowanych plansz i materiałów. Możemy opracowywać plansze „niedokończone” – to dopiero uczniowie, podczas lekcji, dojdą to tego jakimi treściami należy je wypełnić. To uczniowie, w twórczej pracy, poukładają w całość przygotowane elementy. Przechodzimy więc, od metod podających, do problemowych i aktywizujących - stymulujących umiejętność samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów.
Przygotowując się do lekcji z tablicą interaktywną, w pierwszej kolejności ustalamy cele i treści nauczania oraz planowany przebieg zajęć. Sporo czasu zajmie nam wyszukanie i zgromadzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej. W zależności od przedmiotu mogą to być plansze, zdjęcia, mapy.
Wszystkie materiały należy zapisać na dysku komputera w jednym folderze. Jeżeli nie jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami komputera to we wszystkich modelach tablic interaktywnych do kolejnych stron można dodawać elementy graficzne lub teksty metodą kopiuj/wklej. Każda tablica ma jednak swój zestaw dodatkowych narzędzi pozwalających na załączanie animacji flash, filmów, plików audio.
Podczas szukania materiałów do lekcji nie zapomnijmy o Galerii udostępnianej zwykle przez producenta tablicy. Uruchomimy ją, najczęściej, klikając na odpowiednim przycisku na pasku narzędzi w naszym programie. Zawiera ona, wiele gotowych do wykorzystania materiałów graficznych (zdjęć, dzieł sztuki, map, pogrupowanych odpowiednio kategoriami podobnie jak np. Cliparty. Oprócz tego zazwyczaj zawiera ona również interaktywne animacje flash. (często w języku angielskim). Mogą być dla nauczycieli inspiracją do nowych pomysłów, a czasem, po niewielkiej przeróbce, polegającej na dodaniu polskich napisów, z powodzeniem sprawdzą się na naszej lekcji.
Gdy już zgromadziliśmy potrzebne materiały w formie elektronicznej, możemy przystąpić do tworzenia kolejnych stron naszego pliku. Zaczniemy zapewne od tematu lekcji i jej celów, dalsze strony wypełnimy zebranymi materiałami zgodnie z planowanym przebiegiem lekcji. Ilustracje, mapy i plansze umieszczamy wprost na slajdach. Stosujemy albo polecenie Wstaw/Rysunek/Z pliku... i wskazujemy odpowiedni plik, albo metodę Kopiuj/Wklej. Jeżeli chcemy zaprezentować inne materiały np. filmy i animacje, to w odpowiednim miejscu na stronie wstawimy do niego łącze (link). Podczas prezentacji, klikając łącze rozpoczniemy jego odtwarzanie.
Jest wiele rodzajów interaktywnych ćwiczeń, atrakcyjnych zwłaszcza dla młodszych uczniów, związanych z przesuwaniem po tablicy obrazów, figur, wyrazów i.t.p., które łatwo można samemu przygotować stosując dostępne w programie narzędzia do rysowania i pisania. Należą do nich zadania, w których porządkujemy, grupujemy czy wybieramy elementy. Również budowanie czy układanie całości z przygotowanych fragmentów bardzo angażuje uczniów. Takie ćwiczenia znajdują zastosowanie również dla uczniów starszych – budowanie modeli cząsteczek, przebiegu reakcji chemicznych, modelowanie procesów fizycznych.
Każdy z nas, jeżeli tylko poświęci trochę czasu, znajdzie wiele zastosowań we własnym, nauczanym przedmiocie. Ograniczać nas będzie tylko nasza wyobraźnia i pomysłowość. Na początku nasza praca będzie żmudna. Gdy dobrze poznamy narzędzia i nabierzemy wprawy w ich używaniu, to przestaną nas one ograniczać. Właściwie stosowana tablica interaktywna powinna całkowicie zastąpić tę zwykłą. Ale do tego jeszcze daleka droga.